Pristupanje u članstvo

Potvrđene voditelje i voditeljice (koji su završili edukacijski seminar, proveli uz praćenje prvi ciklus radionica s roditeljima, sudjelovali na evaluacijskom seminaru i time postali potvrđeni voditelji), pozivamo da se učlane u Centar za podršku roditeljstvu „Rastimo zajedno“. Kroz projekte koje će Centar pokretati omogućit će se članovima Centra dodatne edukacije, supervizija, razni oblici podrške, iniciranje i uključivanje u projekte, evaluacije i dr. Kao i obično kreativnost je dobro došla u Centar.

Ispunjena Pristupnica dostavlja se na e-mail adresu Centra centar@rastimozajedno.hr ili poštom na adresu:
Centar za podršku roditeljstvu „Rastimo zajedno“,
10000 Zagreb, Kušlanova 2.

Godišnja članarina iznosi 16 eura (Odluka Upravnog odbora Centra od 10.1.2023.), a uplaćuje se na račun Centra br: HR3523600001102392324. U Poziv na broj ne upisuje se ništa, a u Opis plaćanja upisuje se: Ime i prezime, članarina 

Povratak na vrh