English unicef.hr Česta pitanja Kontakt Voditeljski kutak Prijavi se
Učinkovitost programa Kluba očeva Rastimo zajedno

Učinkovitost programa Kluba očeva Rastimo zajedno

Evaluacija učinaka početne verzije četiri radionice Kluba očeva Rastimo zajedno sa 148 očeva provele su Pećnik i Sladić 2016. godine.

Evaluacija učinaka početne verzije četiri radionice Kluba očeva Rastimo zajedno sa 148 očeva (Pećnik i Sladić, 2016.), pokazala je da se nakon programa sudionici procjenjuju kompetentnijima u roditeljstvu, spremnijima sagledavati djetetovu perspektivu u situaciji nepoželjnog ponašanja i na takvo ponašanje reagirati s manje agresivnog ponašanja, dok su njihova uvjerenja o odnosu prema djetetu rane dobi postala usklađenija s pravima djeteta. Također, neposredno nakon programa razvojno poželjna ponašanja očeva (nepodijeljena pažnja, čitanje slikovnica) bila su češća, a razvojno nepoželjna ponašanja (vikanje, udaranje) rjeđa nego na početku programa. Očevi su također prepoznali niz drugih dobiti od sudjelovanja u Klubu očeva, kako za sebe tako i za svoje dijete (Čičak, 2018.).

Nadograđeni program Kluba očeva Rastimo zajedno provjeren je u evaluacijskom istraživanju sa 60 očeva koji su sudjelovali u probnoj primjeni programa u osam dječjih vrtića. Rezultati evaluacije potvrđuju i proširuju prijašnje nalaze o djelotvornosti Kluba očeva Rastimo zajedno (Pećnik, Erceg i Modić Stanke, 2019).  

O zadovoljstvu očeva programom svjedoče njihovi odgovori na anonimnu anketu:

Slažu se da Klub očeva Rastimo zajedno…

…pozitivno je djelovao na mene i odnos s djetetom 100 %

…bili su mi korisni susreti s drugim očevima 100 %

… preporučio bih ga drugim očevima 100 %

… bili su mi korisni susreti sa stručnjacima 98 %

… stekao sam praktična znanja i vještine 92 %

…trajanje cijelog ciklusa radionica je prekratko 55 %

…sudjelovanje je za mene bilo opterećenje   0 %  

 

Povratak na vrh