unicef.hr Česta pitanja Kontakt English Prijavi se

Naši projekti

PROSPOR - Program za sustavnu podršku roditeljstvu roditeljima predškolske djece, osobito onima u zahtjevnijim okolnostima roditeljstva

Projekt se provodi od 1.10.2017. - 30.9.2020.
Voditeljica projekta: Ninoslava Pećnik

U okviru programa za jačanje i širenje socijalnih usluga za obitelji s djecom, korisnike sustava socijalne skrbi, pod nazivom „Za snažniju obitelj“ kojeg provode Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i UNICEF, u suradnji s Hrvatskom udrugom socijalnih radnika, započeo je 1.10.2017. s radom trogodišnji Program za sustavnu podršku roditeljstvu (PROSPOR) roditeljima predškolske djece, osobito onima u zahtjevnijim okolnostima roditeljstva. U ovom je programu provedbeni partner UNICEF-u Centar za podršku roditeljstvu „Rastimo zajedno“. Dva su glavna ishoda na kojima ćemo raditi: (1) razvoj novog programa stručne podrške roditeljima u osobito zahtjevnim okolnostima roditeljstva i njihovoj djeci rane i predškolske dobi, i (2) osiguranje daljnje dostupnosti, održivosti i kvalitete postojećih programa podrške roditeljstvu Rastimo zajedno i Rastimo zajedno Plus. Projektne aktivnosti usmjerene su prema roditeljima, djeci i stručnjacima u sustavima socijalne skrbi i predškolskog odgoja i obrazovanja, ali i prema ostalim dionicima društvene brige o djeci i roditeljima.

Više možete naći na http://www.unicef.hr/vijest/zajedno-za-snazniju-obitelj/

Rastimo zajedno u Istri – Širenje podrške roditeljstvu za najmlađe

Projekt se provodi od 1.4. do 31.12.2017. godine
Voditeljica projekta: Ninoslava Pećnik
Koordinatorica projekta: Sandra Orbanić

​Programe podrške roditeljstvu Rastimo zajedno i Rastimo zajedno Plus razvili su domaći stručnjaci u okrilju UNICEF-a. Evaluirani su i provode se u predškolskim ustanovama širom Hrvatske. Putem njih moguće je ojačati roditeljsku kompetentnost i u poželjnom smjeru promijeniti roditeljske odgojne postupke. Oba programa provode se i u Istri, no zbog postojećeg manjka educiranih voditelja te sustavne podrške i supervizije postojećim voditeljima, ovi programi nisu dostupni svim zainteresiranim roditeljima, naročito ako žive izvan većih gradova.

Cilj projekta je:

  1. doprinijeti razvoju stručnih kapaciteta u zajednici za pružanje podrške obiteljima kroz programe univerzalne i ciljane podrške roditeljstvu;
  2. unaprijediti dostupnost, kvalitetu i održivost ovih programa podrške roditeljstvu na području Istarske županije.

Ciljevi projekta usklađeni su s ciljevima u Planu za zdravlje i socijalno blagostanje IŽ 2017-2020 kao i strateškim ciljevima te mjerama Nacionalne strategije za prava djece 2014-2020.

U okviru projekta će se provesti edukacija za najmanje 25 novih voditelja programa Rastimo zajedno, supervizija s 8 prethodno educiranih voditelja programa Rastimo zajedno i Rastimo zajedno Plus te 12 novih ciklusa od 11 radionica Rastimo zajedno s roditeljima predškolske djece u okviru edukacije novih voditelja te superviziji već educiranih voditelja. Također će se održati okrugli stol na temu podrške roditeljstvu na kojem će se prezentirati i rezultati provedbe projekta.

Klub očeva Rastimo zajedno

Projekt se provodio: 2016.
Voditeljica projekta: Ninoslava Pećnik

U studenom 2016. uspješno je završen jednogodišnji projekt „Klub očeva Rastimo zajedno“ kojeg je Centar Rastimo zajedno provodio u partnerstvu s DV Velika Gorica i Gradom Velika Gorica, uz financijsku podršku MSPM. U okviru projekta osmišljene su i evaluirane 4 radionice namijenjene očevima djece u dobi od 1 do 5 godina (Očinska uloga u ranom djetinjstvu, O očevima i osjećajima, O očevima i majkama, Tata od zanata).

U 25 grupa koje su provele program Kluba očeva sudjelovao je 221 tata čime je premašen inicijalno planirani broja korisnika projekta. Klubovi očeva radili su u 17 gradova diljem Hrvatske (Umag, Rovinj, Pula, Opatija, Rijeka, Crikvenica, Rab, Split, Primošten, Zagreb, Velika Gorica, Ivanić grad, Dugo Selo, Bjelovar, Čakovec, Vukovar, Vinkovci), u 22 dječja vrtića i 3 obiteljska centra. U provedbu i unapređivanje programa bilo je uključeno 57 voditeljica i voditelja Kluba očeva. Tate su izrazili veliko zadovoljstvo sudjelovanjem, a mnoge je Klub očeva potakao na sudjelovanje u programu Rastimo zajedno!

Rastimo zajedno - i mi!

Projekt se provodio u: 2016
Voditeljica projekta: Nina Pećnik

Jako smo ponosni na rezultate u listopadu 2016. završenog, jednogodišnjeg projekta „Rastimo zajedno – i mi!“ kojeg je Centar Rastimo zajedno provodio u partnerstvu s centrima za socijalnu skrb u Bjelovaru, Pazinu, Sisku i Zagrebu, uz financijsku podršku MSPM. U okviru projekta nastojalo se program Rastimo zajedno prilagoditi potrebama roditelja nižeg socioekonomskog statusa, koji djecu podižu u zahtjevnijim životnim okolnostima, a povratne informacije od roditelja i voditelja pokazuju da se u tome i uspjelo.

U 6 grupa koje su se održavale pri vrtićima ili obiteljskim centrima sudjelovalo je 45 majki i 1 otac, a u 4 grupe odvijale su se i paralelne aktivnosti s njihovo 34 djece rane i predškolske dobi. Sudjelovanje u ovom projektu zahtijevalo je stalno ulaganje u vlastiti rast, a bilo je posebno osnažujuće i poticajno iskustvo – kako za roditelje tako i za voditelje!

Održiva podrška roditeljstvu

Projekt se provodio: 2015/2016
Voditeljica projekta: Branka Starc

Uz podršku Ureda UNICEF-a za Hrvatsku Centar je u 2015./2016. pedagoškoj godini proveo projekt „Održiva podrška roditeljstvu“. Provedeno je usavršavanje regionalnih koordinatorica za djelotvorniju podršku voditeljima u regionalnim grupama. U organizaciji AZOO održani su regionalni susreti voditelja u Vukovaru i u Rijeci gdje su voditelji izrazili veliko zadovoljstvo i potrebu za daljnjim susretima. U okviru projekta izrađene su dvije radionice za odgojitelje namijenjene senzibilizaciji odgojitelja za potrebe roditelja djece s teškoćama te nove aktivnosti za Klub roditelja Rastimo zajedno Plus. Također je otisnuto još 500 priručnika za voditelje Rastimo zajedno te 1500 mapa i priloga za roditelje.

Na međunarodnim i domaćim stručnim skupovima prezentiran je program Rastimo zajedno Plus i njegova evaluacija (Čakovec, Rogaška Slatina).

Održana je 6. godišnja konferencija voditelja i voditeljica programa Rastimo zajedno i Rastimo zajedno Plus u Daruvaru u suradnji s projektom SUPPORT. Projektom su osigurana sredstva i za dva edukacijska seminara u Dubrovniku i Osijeku te je educirano još 80 novih voditelja na područjima gdje do sada program nije bio zastupljen u velikoj mjeri.

SUPPORT - Sustavna Podrška za Podršku RodiTeljstvu

2015

U projektu SUPPORT, Centar Rastimo zajedno bio je zajedno s udurgom Korak dalje iz Daruvara partner Udruzi Portić iz Rijeke.

Rijeka podrške

2014

Zeleno svijetlo za očeve

2014.

Povratak na vrh