Rastimo zajedno i dalje

Program radionica s roditeljima „Rastimo zajedno i dalje“ namijenjen je očevima djece u dobi do sedme godine koji žive razdvojeno roditeljstvo (uslijed razvoda braka ili izvanbračne zajednice).
Svrha programa „Rastimo zajedno i dalje“ je postizanje povoljnih razvojnih ishoda kod djece kroz osnaživanje aktivne roditeljske uključenosti očeva te razvoj suradničkog roditeljstva bivših bračnih (ili izvanbračnih) partnera. Ostvaruje se kroz osam edukativnih radionica s očevima.

O radionicama Rastimo zajedno i dalje

Glavni cilj Programa je omogućiti razmjenu informacija i podrške koja će očevima u situaciji odvojenog roditeljstva koristiti/pomoći da: - razvijaju/jačaju svoj odnos s djetetom te podrže djetetovu zdravu prilagodbu i razvoj; - se osnaže/razvijaju u ulozi oca; - razvijaju/unapređuju suradničko suroditeljstvo.  

Učinkovitost programa Rastimo zajedno i dalje

O djelotvornosti programa Rastimo zajedno i dalje postoje tek početni podaci.   Probna provedba programa napravljena je u četiri obiteljska centra u 2019. godini. Evaluacija je provedena usporedbom podataka koje su očevi dali na upitnike prije i poslije sudjelovanja u programu, na mjerama roditeljske uključenosti, pozitivne i negativne interakcije te  suroditeljstva. Značajne razlike dobivene su na pojedinim česticama mjere roditeljske uključenosti očeva (Pećnik, 2019, interno izvješće). U tijeku je prikupljanje podataka za dodatne evaluacije programa.

Prilozi za roditelje

Dragi očevi, napravili smo izbor stručnih tekstova koji prate provedbu programa “Rastimo zajedno i dalje”. U okviru svake radionice roditelji dobivaju ove stručne priloge kako bi ih mogli čitati kod kuće tijekom provedbe programa ili kasnije kada to požele.

Gdje se provode radionice Rastimo zajedno i dalje

Radionice se provode u obiteljskim centrima širom Republike Hrvatske. Provode ih posebno educirani voditeljski timovi stručnjaka za podršku ranom razvoju (socijalni radnici, psiholozi, socijalni pedagozi, odgojitelji, defektolozi/rehabilitatori i logopedi).

Povratak na vrh