Rastimo zajedno i mi

Program radionica“Rastimo zajedno i mi” namijenjen je roditeljima koji podižu djecu u zahtjevnijim okolnostima koje otežavaju roditeljstvo i zadovoljavanje potreba njihove djece predškolske dobi.

O radionicama Rastimo zajedno i mi

Svrha Programa radionica s roditeljima „Rastimo zajedno i mi“ jest omogućiti razmjenu informacija, znanja, vještina i podrške koji roditeljima koriste u ispunjavanju njihovih roditeljskih odgovornosti te promiču osobni rast i razvoj kompetentnosti i roditelja i djeteta.

Učinkovitost programa Rastimo zajedno i mi

Rastimo zajedno – i mi! sastoji se od tri komponente: programa od 15 tjednih 90-minutnih radionica s roditeljima (Pećnik i sur., 2020.), s ciljem jačanja psihosocijalnih resursa roditelja za pozitivno roditeljstvo, te programa radionica s djecom (3- 6 godina) (Klarić & Jularić, 2020.) koji se provode istovremeno s ciljem poticanja dobrobiti i otpornosti djece. Nakon tih radionica slijedi 30-minutna zajedničke igre roditelj-dijete usmjerena na jačanje sigurne privrženosti roditelj-dijete (Klarić i sur., 2020.). Radionice vode psiholozi i socijalni radnici uz dodatnu edukaciju.

Prilozi za roditelje

Dragi roditelji, napravili smo izbor stručnih tekstova koji prate provedbu programa Rastimo zajedno i mi. U okviru svake radionice roditelji dobivaju ove stručne priloge kako bi ih mogli čitati kod kuće tijekom provedbe programa ili kasnije kada to požele.

Gdje se provode radionice Rastimo zajedno i mi

Radionice se provode u obiteljskim centrima širom Republike Hrvatske. Provode ih posebno educirani voditeljski timovi stručnjaka za podršku ranom razvoju (socijalni radnici, psiholozi, socijalni pedagozi, odgojitelji, defektolozi/rehabilitatori i logopedi).

Povratak na vrh