O radionicama Rastimo zajedno ONLINE

O radionicama Rastimo zajedno ONLINE

Uslijed globalne zdravstvene pandemije obitelji s djecom do šest godina života našle su se pod dodatnim pritiskom, osobito one koje su i prije pandemije živjele u okolnostima koje otežavaju roditeljstvo.

 

Svrha Programa je (i u uvjetima pandemije) omogućiti roditeljima, koji iz različitih razloga nisu u mogućnosti uključiti se u program licem-u-lice, razmjenu informacija, znanja, vještina i podrške koji im koriste u ispunjavanju njihovih roditeljskih odgovornosti te promiču osobni rast i razvoj kompetentnosti roditelja i djeteta.

Glavni cilj Programa je stvoriti suradničko i podržavajuće okruženje kroz koje roditelji s voditeljicama i voditeljima radionica i s drugim roditeljima:

 • razmjenjuju iskustva o tome kako žive svoje roditeljstvo
 • uče o potrebama djece i roditelja te načinima kako ih zadovoljiti u različitim životnim okolnostima
 • povećavaju znanja o komunikaciji i razvijanju dobrih odnosa
 • bolje upoznaju sebe kao roditelja, posebno svoje snage
 • dobivaju podršku u nalaženju vlastitih rješenja zahtjevnih situacija s kojima se nose
 • isprobavaju nove vještine korisne u roditeljstvu
 • traže odgovore na druga njima važna pitanja

Program radionica s roditeljima “Rastimo zajedno ONLINE” sastoji se od deset konceptualno i tematski povezanih radionica koje provode posebno educirani voditeljski timovi stručnjakinja i stručnjaka za podršku ranom razvoju djeteta.

Prva radionica „Roditelji 21. stoljeća“ i deseta radionica „Završetak i novi početak“ provode se zajedno s roditeljima i djecom u obiteljskim centrima, dok se preostalih osam radionica provodi na daljinu, putem videopoziva, za što se roditeljima posuđuju tableti.  Na uvodnom susretu roditelji dobiju pakete s potrebnim materijalima i radnim listovima za korištenje tijekom sudjelovanja u programu. Svi radni listovi i dodatni sadržaji dostupni su i na zatvorenom dijelu internetske stranice RZO („Za majke i očeve u programu RZ ONLINE“) gdje roditelji mogu i između online susreta razmjenjivati svoje uratke, svoja iskustva i međusobno se podržavati i osnaživati. 

Modul Radionica
Ja, više od roditelja  Više sam nego što mislim da jesam
  (Ra)stres(imo) stres
Moje dijete  Iznutra i izvana
  Mogu, hoću, volim, trebam…
Moje dijete i ja  Gradimo našu povezanost
  Komunikacija, komunikacija, komunikacija
Ja i drugi odrasli  Od sukoba do suradnje
  Mogu sam/a, ali ne moram

U četiri modula roditelji imaju priliku:

1.   modul: Ja, više od roditelja

 • Istraživati osobne snaga i postignuća i jačati pozitivan doživljaja sebe- u roditeljskoj i izvan roditeljske uloge
 • Osvješćivati vlastite potrebe i dodatne mogućnosti za njihovo ispunjavanje
 • Razvijati nove i zdravije strategija suočavanja sa stresom

2.   modul: Moje dijete

 • Učiti o dječjem razvoju
 • Istraživati temperament i potrebe svoga djeteta kroz pažljivo opažanje i opisivanje osobina i ponašanja djeteta
 • Otkrivati potrebe i poruke koje djeca komuniciraju svojim ponašanjem

3.   modul: Moje dijete i ja

 • Istraživati svoje roditeljske vrijednosti i roditeljsko ponašanje
 • Istraživati svoj odnos s djetetom i usklađivanje s dječjim potrebama
 • Učiti o roditeljskim odgovornostima i četiri stupa roditeljstva u najboljem interesu djeteta
 • Istraživati načine na koje komuniciraju i vježbati komunikacijske vještine

4.   modul: Ja i drugi odrasli

 • Istraživati ponašanja u sukobima i vježbati vještine suradničkog rješavanja sukoba
 • Istraživati svoj odnos s drugim roditeljem i mogućnosti jačanja suradničkog roditeljstva
 • Učiti o važnosti podrške i pravu svakog roditelja na podršku
 • Istraživati postojeće i moguće dodatnih izvora podrške u svojoj privatnoj socijalnoj mreži i lokalnoj zajednici, ohrabriti se na traženje podrške kada je potrebna
 • Vježbati vještine postavljanja ciljeva i planiranja njihovog ostvarenja uz korištenje osobnih snaga i izvora podrške

Na radionicama sudjeluje 5-6 roditelja, a koriste se različiti oblici rada, ovisno o cilju i sadržaju pojedine aktivnosti. Kratka predavanja uz PPT prezentacije i filmove te rad na različitim zadacima izmjenjuju se s razgovorom na određenu temu i razmjenom iskustva u manjoj ili u većoj grupi.

Program se razvija u suradnji s voditeljicama, stručnim suradnicama Centra Rastimo zajedno, i roditeljima koji aktivno sudjeluju u stvaranju sadržaja radionica. Na kraju svake radionice roditelji od ponuđenog sadržaja izabiru o čemu žele više razgovarati i učiti na idućoj radionici.

Program radionica „Rastimo zajedno ONLINE” nastao je unutar projekta Centra Rastimo zajedno s Generali osiguranjem Hrvatska i The Human Safety Netom (Mrežom međuljudske pomoći) pod nazivom „COVID-19 Response“.

Povratak na vrh