O radionicama Rastimo zajedno Plus

O radionicama Rastimo zajedno Plus

Program radionica s roditeljima “Rastimo zajedno Plus” namijenjen je roditeljima djece s teškoćama u razvoju u dobi do osam godina života.

Svrha Programa radionica s roditeljima „Rastimo zajedno Plus“ je omogućiti razmjenu informacija, znanja, vještina i podrške koji roditeljima koriste u ispunjavanju njihovih roditeljskih odgovornosti te promiču osobni rast i razvoj kompetentnosti i roditelja i djeteta. 

Glavni cilj Programa radionica je stvoriti poticajno i osnažujuće okruženje u kojem roditelji s voditeljicama radionica i s drugim roditeljima:

 • razmjenjuju ideje o načinima na koje žive svoje roditeljstvo,
 • upoznaju bolje sebe kao roditelja i
 • prepoznaju učinkovite načine kako se nositi s dodatnim opterećenjima pod kojima žive,
 • kao i načine na koje se odnose prema svom djetetu te
 • doznaju i za druge moguće načine odnošenja prema djetetu. 

Također se upoznaju sa znanstvenim stajalištima:

 • o razvojno poticajnoj interakciji roditelja i djeteta, kao i
 • o roditeljstvu na dobrobit djeteta i roditelja. 

Program radionica s roditeljima djece s teškoćama u razvoju „Rastimo zajedno Plus“ sastoji se od jedanaest dvosatnih konceptualno i tematski povezanih radionica koje provode posebno educirani voditeljski timovi stručnjaka za podršku ranom razvoju.

 1. Svako je dijete posebno, svaki je roditelj poseban
 2. Između očekivanja i prilagodbe
 3. Četiri stupa roditeljstva
 4. Psihološke potrebe djeteta i roditeljski ciljevi
 5. Sva naša djeca i kako ih volimo
 6. Slušanje – važna vještina roditeljstva
 7. Kako dijete uči o svijetu oko sebe?
 8. Granice: zašto i kako?
 9. Roditeljske odgovornosti
 10. Biti roditelj: utjecaji i izbori
 11. Završetak i novi početak 

Nakon završetka Programa radionica, roditelji se obično nastave susretati u Klubu roditelja Rastimo zajedno Plus.

Na radionicama sudjeluje 8-12 roditelja, a koristite se različiti oblici rada, ovisno o cilju i sadržaju pojedine aktivnosti. Kratka predavanja uz PPT prezentacije, vježbe i rad na različitim zadacima izmjenjuju se s razgovorom na određenu temu i razmjenom iskustva u malim ili većim grupama. Svaka radionica „začinjena“ je i ponekom igrom. 

Program „Rastimo zajedno Plus“ razvijen je tijekom 2012. i 2013. godine, pod okriljem Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, temeljem četverogodišnjeg iskustva provedbe Programa „Rastimo zajedno“ namijenjenog općoj populaciji roditelja djece u dobi od 1 do 4 godine. Ovo iskustvo ukazalo na potrebu za „sestrinskim“ programom koji će odgovoriti na specifične potrebe i interese roditelja djece s teškoćama u razvoju te ih podržati i osnažiti u njihovoj roditeljskoj ulozi.

Zašto „Rastimo zajedno Plus“? Roditelj djeteta s teškoćama u razvoju u svom roditeljstvu ima mnogo „dodataka“ – proživljava više strepnje i stresa, više izazova i pobjeda i treba više informacija, više razumijevanja, više stručnog rada, više brige društva. Sve te „dodatke“ nazvali smo „plus“. Stoga su ove radionice namijenjene osnaživanju roditelja da bi njihov dodatak roditeljstvu koje žive imao pozitivan predznak.

Program „Rastimo zajedno Plus“ promiče iste vrijednosti i pristup roditeljstvu kao i program „Rastimo zajedno“. Pri tome smo vodili računa o činjenici da se roditelji djece s teškoćama susreću s različitim dodatnim poteškoćama u svom roditeljstvu (u odnosu na dijete, članove obitelji i zajednicu te u odnosu na institucije, odnosno sustav).

Više o programu "Rastimo zajedno Plus" možete pročitati u publikaciji B. Starc (ur.) (2014) Roditeljstvo u najboljem interesu djeteta i podrška roditeljima najmlađe djece s teškoćama u razvoju.​

Autorice: Ninoslava Pećnik, Branka Starc, Marta Ljubešić, Minja Jeić, Sonja Pribela Hodap i Marina Grubić

Povratak na vrh