Mreža voditelja/ica

Mreža voditeljica i voditelja programa „Rastimo zajedno“

Mrežu voditelja i voditeljica „Rastimo zajedno“ čine svi potvrđeni voditelji, tj. oni koji su završili sve tri etape edukacije (edukacijski seminar, prvi ciklus radionica s roditeljima uz supervizijsko praćenje, evaluacijski seminar) i potpisali Izjavu o zaštiti programa. Potvrđeni voditelji „umrežavaju“ se s ostalim voditeljima u RH. Uključuju se u rad godišnje konferencije i ostalih oblike dodatnih edukacija, sustručnjačke podrške i supervizije koje organizira Centar „Rastimo zajedno".   

Konferencija voditelja Rastimo zajedno

Godišnja konferencija voditeljica i voditelja svih programa „Rastimo zajedno“ održava se jedanput godišnje u organizaciji Centra za podršku roditeljstvu „Rastimo zajedno“ i okuplja voditelje svih programa Rastimo zajedno. Prezentiraju se stručni i znanstveni radovi, održavaju predavanja, radionice, okrugli stolovi pokrivajući sve boje Rastimo zajedno, tj. zastupljene su teme važne za svaki pojedini program i njego voditelje. Također se svečano dodjeljuju Priznanja 5+ kao potvrda o vrijedno doprinosu podršci majkama i očevima predškolska djece.

Za sudjelovanje u radu konferencije voditeljice i voditelji se prijavljuju Centru Rastimo zajedno i preko mrežne stranice Agencije za odgoj i obrazovanje RH http://ettaedu.azoo.hr/ ako Agencija konferenciju objavi u svom katalogu stručnih skupova. Sudionici dobivaju potvrdnice o sudjelovanju. Strukovne komore psihologa, socijalnih radnika i edukacijskih rehabilitatora priznaju konferenciju kao oblik usavršavanja svojih članova te im dodjeljuju bodove.  

Baza podataka o članovima Mreže voditelja

U skladu s Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka, Centar Rastimo zajedno odgovorno čuva podatke o provoditeljima - organizacijama koje provode programe Rastimo zajedno i educiranim voditeljima u bazi podataka o članovima Mreže Rastimo zajedno u aplikaciji povezanoj s web stranicom Centra. Svi podaci u bazi služe isključivo za statističke obrade, za praćenje provedbe pojedinih programa. Ovakvo praćenje omogućuje evidenciju ciklusa radionica provedenih u pojedinoj organizaciji i ciklusa koje provede pojedini voditelj. Na temelju te evidencije organizacije i voditelji dobivaju priznanja 5+, 10+, 15+, ovisno o broju provedenih ciklusa radionica s roditeljima.

Podaci u bazi ne koriste se u druge svrhe niti se dijele s drugim korisnicima. Svaka organizacija ima svog administratora koji unosi podatke za svoju organizaciju i voditelje te mu podaci o ostalim provoditeljima i voditeljima nisu dostupni. 

Povratak na vrh