English unicef.hr Česta pitanja Kontakt Voditeljski kutak Prijavi se

Naša nova baza podataka je u fazi testiranja

To znači da ćemo je dorađivati kad uvidimo probleme i nedostatke ili nam vi javite da nešto nije dobro prikazano ili upute za upravljanje bazom nisu jasne i sl.

Drage voditeljice i voditelji,

u svakoj ustanovi koja provodi programe Rastimo zajedno izabran je jedan od voditelja koji ima pristup bazi podataka. To je administrator koji može upravljati podacima za vašu ustanovu i može vidjeti podatke samo za vašu ustanovu. Ako želite provjeriti jesu li podaci koji se odnose na vas točno upisani, obratite se svom administratoru i zajedno zavirite u bazu podataka.  

Podaci koji se unose u bazu automatski se prikazuju na našoj web stranici. Npr. kad se unese planirani početak novog ciklusa radionica s roditeljima, taj datum će se vidjeti na našoj web stranici 'Gdje se provode radionice' uz naziv vaše ustanove. Ili, kad se po završetku ciklusa upiše broj prisutnih majki i očeva automatski se pribraja brojkama na naslovnici naše web stranice. Važno je napomenuti da se kao i do sada, podaci prikupljeni u bazi koriste isključivo kao statistički podaci na razini Hrvatske, županija ili eventualno grada.  

Zašto je važno imati ažurnu bazu podataka? Znate kako se kaže: Što nije zabilježeno - nije se dogodilo! Programi Rastimo zajedno provode se po cijeloj Hrvatskoj i to je snaga ovih programa. Već sada znamo da je više od 5.000 roditelja sudjelovalo u radionicama koje se provode u vašoj i drugim ustanovama u Hrvatskoj. Brojke su moćne. One su važan pokazatelj ne samo uspješnosti programa, nego i angažmana svih voditelja koji ga provode. Iz UNICEF-a nas svako toliko pitaju za podatke (za Hrvatsku, za pojedinu županiju). Ti podaci putuju dalje. Za program Rastimo zajedno zna se i izvan Hrvatske.  

Očekujemo vaše povratne informacije.

Povratak na vrh