Učinkovitost programa Kluba očeva Rastimo zajedno

Učinkovitost programa Kluba očeva Rastimo zajedno

Evaluacija učinaka početne verzije četiri radionice Kluba očeva Rastimo zajedno sa 148 očeva provele su Pećnik i Sladić 2016. godine.

Evaluacija učinaka početne verzije četiri radionice Kluba očeva Rastimo zajedno sa 148 očeva (Pećnik i Sladić, 2016.), pokazala je da se nakon programa sudionici procjenjuju kompetentnijima u roditeljstvu, spremnijima sagledavati djetetovu perspektivu u situaciji nepoželjnog ponašanja i na takvo ponašanje reagirati s manje agresivnog ponašanja, dok su njihova uvjerenja o odnosu prema djetetu rane dobi postala usklađenija s pravima djeteta. Također, neposredno nakon programa razvojno poželjna ponašanja očeva (nepodijeljena pažnja, čitanje slikovnica) bila su češća, a razvojno nepoželjna ponašanja (vikanje, udaranje) rjeđa nego na početku programa. Očevi su također prepoznali niz drugih dobiti od sudjelovanja u Klubu očeva, kako za sebe tako i za svoje dijete (Čičak, 2018.).

Nadograđeni program Kluba očeva Rastimo zajedno provjeren je u evaluacijskom istraživanju sa 60 očeva koji su sudjelovali u probnoj primjeni programa u osam dječjih vrtića. Rezultati evaluacije potvrđuju i proširuju prijašnje nalaze o djelotvornosti Kluba očeva Rastimo zajedno (Pećnik, Erceg i Modić Stanke, 2019).  https://www.bib.irb.hr/1035885

O zadovoljstvu očeva programom svjedoče njihovi odgovori na anonimnu anketu:

Slažu se da Klub očeva Rastimo zajedno…

…pozitivno je djelovao na mene i odnos s djetetom 100 %

…bili su mi korisni susreti s drugim očevima 100 %

… preporučio bih ga drugim očevima 100 %

… bili su mi korisni susreti sa stručnjacima 98 %

… stekao sam praktična znanja i vještine 92 %

…trajanje cijelog ciklusa radionica je prekratko 55 %

…sudjelovanje je za mene bilo opterećenje   0 %  

 

Povratak na vrh