Održan Okrugli stol u Pazinu

U ponedjeljak, 22. siječnja 2018. u Pazinu je održan Okrugli stol na kojem su predstavljeni rezultati Projekta „Rastimo zajedno u Istri – Širenje podrške roditeljstvu za najmlađe“ kojeg je provodio Centar za podršku roditeljstvu "Rastimo zajedno"- Podružnica Istra, tijekom 2017. godine, uz financijsku podršku Istarske županije.

Projekt je uključivao provedbu ciklusa radionica „Rastimo zajedno“s 14 grupa roditelja, iz brojnih dječjih vrtića i ustanova socijalne skrbi s područja Istre, a koje su vodile novoeducirane voditeljice i voditelji. Također se provodila i supervizija za grupu voditeljica programa koje imaju iskustva u provedbi programa podrške roditeljima (supervizorica: Ines Puhar).

Skup je pozdravila zamjenica župana IŽ, gđa Sandra Čakić Kuhar, a zatim je predstavljen širi kontekst projekta, ishodišta i ciljevi, aktivnosti podrške roditeljima i voditeljima radionica te rezultati kvantitativne i kvalitativne evaluacije učinaka provedenog programa. Voditelji i voditeljice educirani u lipnju proveli su tijekom jeseni i zime 2017. radionice s ukupno 130 roditelja okupljenih u 14 grupa. Evaluacije je pokazala da su roditelji povećali osobnu razinu roditeljskih kompetencija, da je došlo do pozitivnih promjena vezano uz njihova uvjerenja u odnosu prema djeci te da kvalitetnije slušaju svoju djecu, iskazuju bolje razumijevanje za nepoželjna ponašanja svoje djece, dostupniji su i strpljiviji. U raspravi je također izraženo zadovoljstvo voditelja razinom stručne podrške koju su imali prilikom provedbe programa.

Na okruglom stolu zaključeno je da će se projektne aktivnosti nastaviti i u 2018. godini, te da će se osnivačima predškolskih ustanova u IŽ preporučiti da osiguraju uvjete za daljnju provedbu stručnog rada s roditeljima, s težnjom da program podrške roditeljstvu postane standardna ponuda u što većem broju predškolskih ustanova u IŽ.

Moderatorica Okruglog stola bila je Sandra Orbanić, voditeljica Podružnice Centra Rastimo zajedno u Istri.

Povratak na vrh