Započela nezavisna evaluacija ishoda projekta PODDPOR

U okviru projekta “Povećajmo obuhvat djece djelotvornom podrškom roditeljstvu (PODDPOR)” (2021.-2024.) kojeg Centar “Rastimo zajedno” provodi u partnerstvu s MRMSOSP uz financijsku podršku The Human Safety Net fondacije započeo je proces vanjske/nezavisne evaluacije ishoda.

U središtu interesa su učinci ciljanih programa podrške roditeljima koji se projektom podupiru, u svrhu gradnje dokaza o njihovoj djelotvornosti i ekonomičnosti, ali i otkrivanja mogućnosti daljnjeg poboljšanja.

Kao vanjska evaluatorica angažirana je prof. Patty Leijten sa Sveučilišta u Amsterdamu, jedna od vodećih stručnjakinja za evaluaciju intervencija u području mentalnog zdravlja djece i podrške obiteljima (https://www.pattyleijten.com/publications).

Na stručnom skupu pod naslovom Ishodi programa „Rastimo zajedno i mi“ kod roditelja i djece: što znamo, što želimo saznati i zašto? održanom 3. listopada 2023. u Zagrebu okupilo se 19 predstavnika voditeljskih timova područnih službi Obiteljskog centra koji provode programe ciljane podrške roditeljstvu u 17 županija  RH uz ravnateljicu Ivanu Šešo, a uvodna izlaganja su održale profesorice Patty Leijten  i Nina Pećnik.  

Rezultati anonimne evaluacije skupa pokazali su zadovoljstvo sudionika temom i organizacijom, a prosječna ocjena skupa u cjelini na ljestvici od 1 – 5 iznosila je 4,7. Kao dobre strane ovog stručnog skupa sudionici su istaknuli:

- Tematski i problemski je bio vrlo dobro strukturiran i fokusiran na potrebe evaluacije i unaprjeđenja radionica, prostor odvijanja je bio ugodan, prilagođen.

- Početak zajedničkog rada na pitanjima evaluacije, podizanje svijesti o važnosti evaluacije, stvaranje dijaloga među stručnjacima

- Finija diferencijacija ishoda postignutih programom, a koji se na upitnicima ne mogu zahvatiti

- Interakcija provoditelja programa i vanjskih evaluatora

- Okupljanje stručnjaka i razmjena iskustava i ideja

- Odlična voditeljica i predavačica, briga da svi razumijemo, interakcija između sudionika,

- Razumljivost predavačice i njena priprema, briga organizatora o detaljima koji pridonose osjećaju ugode (doček, ručak, mjesto susreta)

 

Kao nedostaci su spomenuti:

- Skup bi dao više rezultata kada bi trajanje bilo nekoliko dana

- Možda bi bilo dobro da smo imali jasnije zaključke i nekakav plan za daljnje korake i da smo malo više vremena posvetili samoj teoriji evaluacije

- Nadala sam se više doznati o načelima provedbe vanjskih evaluacija različitih programa (tj. više teoretskih znanja o provedbi evaluacija).

Povratak na vrh