Završen veliki četverogodišnji program

Od listopada 2017. godine do svibnja 2021. godine Centar „Rastimo zajedno“ provodio je „Program za sustavnu podršku roditeljstvu roditeljima predškolske djece, osobito onima u zahtjevnijim okolnostima roditeljstva“ (PROSPOR) kao partner UNICEF-u u inicijativi „Za snažniju obitelj“. Aktivnosti PROSPOR-a bile su usmjerene na razvijanje novih programa podrške roditeljstvu te zagovaranje provedbe ranije razvijenih.

Razvijanje različitih programa podrške roditeljstvu odvijalo se u partnerstvu s voditeljima programa i roditeljima koji su sudjelovali u pokusnim provedbama.  

Nakon dvije pokusne provedbe u koje se uključilo189 roditelja i 169 djece u obiteljskim centrima diljem Hrvatske oblikovan je konačni program podrške roditeljima u zahtjevnijim okolnostima roditeljstva i njihovoj djeci rane i predškolske dobi pod nazivom „Rastimo zajedno i mi“. Tiskano je 120 priručnika za voditelje programa „Rastimo zajedno i mi“, 600 knjiga za druge stručnjake koji rade s roditeljima i djecom („Roditeljstvo u najboljem interesu djeteta i podrška roditeljima i djeci u zahtjevnijim okolnostima“) te 1.200 mapa s pisanim prilozima za roditelje. Prikupljeni su i objavljeni podaci o djelotvornosti programa u osnaživanju roditelja i djece: https://www.rastimozajedno.hr/file/268/  

Razvijeni su i programi podrške roditeljstvu očeva: „Klub očeva Rastimo zajedno“, kojim se potiče aktivna uključenost očeva u odgoj od rane dobi djeteta, dorađen je i nadopunjen s tri nove radionice te je tiskano 300 priručnika za voditelje i 4.500 mapa s pisanim prilozima za očeve. Za očeve koji žive razdvojeno roditeljstvo osmišljen je program „Rastimo zajedno i dalje“, koji je testno proveden s 20 očeva u četiri obiteljska centra. Očevi koji su sudjelovali u su-stvaranju programa „Rastimo zajedno i dalje“ izvješćuju da su kroz radionice ostvarili pozitivne promjene (npr. poboljšali komunikaciju s djetetom, dobili veći osjećaj samopouzdanja u očinskoj ulozi). Slijedi daljnji rad na razvoju ovoga programa.  

Brinulo se i o ranije razvijenim programima podrške roditeljstvu. Na 9 okruglih stolova u različitim gradovima sa 181 sudionikom (npr. ravnatelji lokalnih dječjih vrtića, predstavnici gradova) razgovaralo se o podršci provedbi programa „Rastimo zajedno“ (rastimo-zajedno/o-radionicama)  i „Rastimo zajedno Plus“ (rastimo-zajedno-plus/o-radionicama/). Ostvarena je i suradnja sa Savezom društava „Naša djeca Hrvatske“ u okviru koje je educirano 11 stručnih timova iz 9 lokalnih društava „Naša djeca“ za provedbu programa radionica s roditeljima najmlađe djece „Rastimo zajedno“. Suradnja je rezultirala i određivanjem podrške roditeljima u odgoju djece, uključujući i djecu rane i predškolske dobi, kao jednog od važnih kriterija za dobivanje i održavanje statusa „Grad/općina prijatelj djece“.  

Zahvaljujemo svim roditeljima, djeci, voditeljima, suradnicima te partnerima u UNICEF-u koji su doprinijeli ovim impresivnim aktivnostima na dobrobit djece i roditelja!  

Naš daljnji rast možete pratiti putem web i Facebook stranice: https://www.facebook.com/CentarRZ

Povratak na vrh