Učinkovitost programa Rastimo zajedno i dalje

Učinkovitost programa Rastimo zajedno i dalje

O djelotvornosti programa Rastimo zajedno i dalje postoje tek početni podaci.   Probna provedba programa napravljena je u četiri obiteljska centra u 2019. godini. Evaluacija je provedena usporedbom podataka koje su očevi dali na upitnike prije i poslije sudjelovanja u programu, na mjerama roditeljske uključenosti, pozitivne i negativne interakcije te  suroditeljstva. Značajne razlike dobivene su na pojedinim česticama mjere roditeljske uključenosti očeva (Pećnik, 2019, interno izvješće). U tijeku je prikupljanje podataka za dodatne evaluacije programa.

Povratak na vrh