O radionicama Rastimo zajedno i mi

O radionicama Rastimo zajedno i mi

Svrha Programa radionica s roditeljima „Rastimo zajedno i mi“ jest omogućiti razmjenu informacija, znanja, vještina i podrške koji roditeljima koriste u ispunjavanju njihovih roditeljskih odgovornosti te promiču osobni rast i razvoj kompetentnosti i roditelja i djeteta.

Program „Rastimo zajedno i mi“ usmjeren je kako prema roditeljima, tako i prema njihovoj djeci.

 • Roditeljima se omogućuje usvajanje znanja o dječjem razvoju i roditeljstvu koje ga podupire, promiče osobni rast i razvoj roditelja, konstruktivno suočavanje s teškoćama i otpornost te povećava neformalna mrežu podrške.
 • Kod djece se razvija otpornost na nepovoljne utjecaje kroz usvajanje vještina suočavanja sa stresom, komunikacijskih vještina i rješavanja problema te podupire razvoj samopoštovanja.

Glavni cilj Programa je stvoriti poticajno i osnažujuće okruženje u kojemu roditelji s voditeljicama radionica i s drugim roditeljima:

 • razmjenjuju ideje o načinima na koje žive svoje roditeljstvo,
 • upoznaju bolje sebe kao roditelja,
 • prepoznaju načine na koje se odnose prema svojem djetetu,
 • doznaju i za druge moguće načine odnošenja prema djetetu.

Također se upoznaju sa znanstvenim stajalištima:

 • o razvojno poticajnoj interakciji roditelja i djeteta,
 • o roditeljstvu na dobrobit djeteta i roditelja. 

Istovremeno djeca u poticajnom okruženju kroz vođene aktivnosti i slobodnu igru stječu:

 • osnovne vještine suočavanja sa stresom,
 • vještine rasterećenja i ublažavanja prisutnih briga,
 • sposobnosti primanja i pružanja podrške.

Program radionica s roditeljima i djecom “Rastimo zajedno i mi” sastoji se od petnaest jednoipolsatnih konceptualno i tematski povezanih radionica (paralelno za roditelje i za djecu), uz pola sata zajedničkih aktivnosti roditelja i djece na kraju svake radionice.

Radionice provode posebno educirani voditeljski timovi stručnjaka za podršku ranom razvoju djeteta.

Radionice s roditeljima Radionice s djecom
Roditelji 21. stoljeća Igrajmo se zajedno
Temeljne psihološke potrebe I jednaki i različiti
Lakše do cilja Prijateljstvo
Četiri stupa roditeljstva To sam ja - ne postoje ista dva
Sva naša djeca i kako ih volimo Što sve djeca mogu biti?!
Razvojna očekivanja – razumijevanje i usmjeravanje Pa i ovo znam sam!
Slušanje – važna vještina roditeljstva Neobična 4D priča
Kako dijete uči o svijetu oko sebe Svijet osjećaja
Granice: zašto i kako? Što i kako s ljutnjom?
Stvaramo i biramo rješenja Tko mi je važan, kome vjerujem
Roditeljske odgovornosti i još poneka pitanja OK je biti tužan
Biti roditelj: utjecaji i izbori Nevidljive granice
Podrška sebi, podrška drugima Kad sam sretan, onda plešem!
O partnerstvu i suroditeljstvu Dječja prava
Završetak i novi početak Završetak i novi početak

Na radionicama sudjeluje 4-10 roditelja, a koristite se različiti oblici rada, ovisno o cilju i sadržaju pojedine aktivnosti. Kratka predavanja uz PPT prezentacije, vježbe i rad na različitim zadacima izmjenjuju se s razgovorom na određenu temu i razmjenom iskustva u malim ili većim grupama. Svaka radionica „začinjena“ je i ponekom igrom i/ili kratkim filmom.

Na radionicama s djecom sudjeluje 4-10 djece, a glavni oblik rada je igra – strukturirana i slobodna. Učenje kroz igru uključuje prigodne pjesmice, igračke, materijale i aktivnosti u pokretu te neke rutine.

Razvoj Programa „Rastimo zajedno i mi“ započeo je 2017. godine od strane iskusnih voditelja programa „Rastimo zajedno“ i u suradnji s voditeljima, roditeljima i djecom koji su tijekom 2018. godine sudjelovali u prvoj pokusnoj provedbi Programa u 11 obiteljskih centara i u po jednom dječjem domu, dječjem vrtiću i socijalnoj zadruzi. Tijekom 2019. godine provedena je druga pokusna provedba u 9 obiteljskih centara, od čega su 4 obiteljska centra sudjelovala i u prvoj pokusnoj provedbi Programa, te u 5 centara za socijalnu skrb na području Republike Hrvatske. Konačni Program bit će objavljen 2020. godine.

Program radionica s roditeljima i djecom „Rastimo zajedno i mi” razvijen je unutar trogodišnjeg Programa za sustavnu podršku roditeljstvu roditeljima predškolske djece, osobito onima u zahtjevnijim okolnostima roditeljstva (2017. -2020.), s kojim Centar „Rastimo zajedno“ sudjeluje kao provedbeni partner UNICEF-u u zajedničkoj inicijativi Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i UNICEF-a pod nazivom „Za snažniju obitelj“. Od listopada 2019. daljnji razvoj Programa odvija se u okviru jednogodišnjeg projekta „Pojačani Rastimo zajedno i mi!“, kojeg Centar „Rastimo zajedno“ provodi kao nacionalni partner Generali osiguranja Hrvatska unutar globalne inicijative „The Human Safety Net“ – Mreže međuljudske pomoći.

Povratak na vrh