O interaktivnim online predavanjima Rastimo zajedno MINI

Rastimo zajedno mini interaktivna online predavanja predstavljaju oblik pružanja podrške roditeljima kroz dinamične i kratke on-line obrade tema relevantnih za roditeljstvo.

Predavanja je pokrenuo i osmislio tim od šest psihologinja iz različitih vrtića: Minja Vukadinović, Renata Milanković Belas, Gorana Mišćenić, Sonja Pribela-Hodap, Ivana Sošić Antunović i Neda Vac Burić.

Prva online predavanja su kreirana tijekom 2021. godine. Teme su odabrane prema iskustvu autorica  dugogodišnjih voditeljica drugih Rastimo zajedno programa i predškolskih psihologinja s bogatim iskustvom u različitim oblicima suradnje s roditeljima.  Također, teme su izabrane na osnovi upita i povratnih informacija roditelja suočenih s novim izazovima uslijed pandemije te povećanjem stresa kod roditelja, ali i kod djece, a podrška roditeljima u područjima kao što su izloženost djece ekranima, izljevima bijesa, važnosti igre ili postavljanja granica bila je još potrebnija.

Uključivanjem u Rastimo zajedno mini interaktivna online predavanja, roditelji mogu povećati svoje znanje o razvoju i potrebama djece, osvijestiti važnost i djelotvornost svojih postupaka, podijeliti iskustva s drugim roditeljima i dobiti odgovore na neke od svojih roditeljskih dilema.    

Do sada je predavanjima pokriveno dvanaest različitih tema, a daljnje teme su u nastajanju.    

 • Djeca i mediji
 • Samo se igra?! Važnost igre za cjeloviti dječji razvoj
 • Trebaju li djeca granice ?
 • Izljevi bijesa kod djece
 • Emocionalne kompetencije djece
 • Kako pomoći djetetu da postane odgovorno i samostalno
 • Jezik ljubavi
 • Zamke roditeljstva
 • Kad se mama i tata ne slažu…  
 • Slušanje – važna životna vještina
 • Dobrobiti čitanja za djecu
 • Kako mala djeca uče

Rastimo zajedno mini predavanja provode se tako da:

 • Veći dio predavanje čini izlaganje voditelja uz power point prezentaciju,         
 • Interaktivnost tijekom predavanja ostvaruje se pozivanjem/poticanjem sudionika na aktivno uključivanje – postavljanje pitanja, odgovaranje na pitanja usmeno ili putem chata, ispunjavanjem anketa ili uključivanjem u kratke aktivnosti,
 • Snimanje predavanja nije dopušteno, zbog povjerljivosti sadržaja kojeg neki roditelji mogu iznijeti u grupi (ali i zbog zaštite autorskih prava).  

RZ mini interaktivna online predavanja prva su u obitelji „Rastimo zajedno“ koja su dostupna svim roditeljima neovisno o mjestu njihova boravka te omogućuju sudjelovanje na predavanjima s temama po njihovom izboru, bez obveze sudjelovanja u cijelom ciklusu.  

Prestankom epidemioloških mjera RZ mini online predavanja mogu se nastaviti koristiti u vrtićima za online suradnju s roditeljima (npr. online roditeljski sastanci) ili se mogu provoditi uživo u sklopu postojećeg Kluba roditelja Rastimo zajedno. Predavanja mogu koristiti i kao specifičan oblik online podrške roditeljima koji ne mogu sudjelovati na radionicama ili predavanjima u svojem vrtiću kao i za (do)edukaciju sustručnjaka unutar vrtića (npr. odgojitelja, stručnih suradnika).  

Povratak na vrh