Učinkovitost programa Rastimo zajedno u novoj obitelji

Učinkovitost programa Rastimo zajedno u novoj obitelji

Evaluacija ishoda programa Rastimo zajedno u novoj obitelji provedena je s posvojiteljima koji su sudjelovali u Rastimo zajedno u novoj obitelji Online koja se sastojala od 12 radionica s roditeljima i 3 radionice zajedničke igre.

Rezultati usporedbe pre-post samoprocjena sudionika iz 5 skupina (N=24) pokazuju da sudjelovanje u programu prati povećani rezultat u roditeljskoj samoefikasnosti, roditeljskom moralu i otvorenosti za komunikaciju o posvojenju te smanjeni rezultat u roditeljskom stresu.

Ovi rezultati pružaju preliminarnu potporu učinkovitosti programa Rastimo zajedno u novoj obitelji – online u poboljšanju roditeljskog iskustva posvojitelja.

https://www.bib.irb.hr/1194951

Povratak na vrh